Akvaprojekt d.d. Akvaprojekt d.o.o.- POSLOVI PROJEKTIRANJA  
    Akvaprojekt d.o.o.- POSLOVI PROJEKTIRANJA  
 
 
 
 
 
HOME
O NAMA
POSLOVI PROJEKTIRANJA
POSLOVI NADZORA
KONTAKT
Projekti >
 

O POSLOVIMA PROJEKTIRANJA

U poslovima projektiranja smo takoder stekli značajne reference. Glavnina poslova se odnosila na izradu projekata svih razina (od studija do izvedbenih projekata) u područjima vodo-opskrbe, odvodnje otpadnih voda, pročišćavanja otpadnih voda, te regulacija rijeka i bujica.
Posebno smo ponosni na naše sudjelovanje u izradi projektne dokumentacije uredenja rijeke Jadro (od studije do izvedbenih projekata), studiji uređenja bujica Kaštela. Od projekata vodo-opskrbe izdvajamo idejna rješenja vodoopskrbe Visa, Drvenika Velog i Malog, grada Ploča, Lastova, općine Marina, te uključenje izvorišta Modro oko u sustav regionalnog vodovoda Neretva-Pelješac-Korčula-Lastovo-Mljet.
Od projekata odvodnje otpadnih voda posebno se ističu projekti kanalizacije Dugopolja, kana-lizacijski sustav Kaštela-Trogir, podsustav Trogir (optimalizacija idejnog rješenja), te novelacija idejnog projekta kanalizacijskog sustava Spinut-Poljud.
Uz navedeno, posebno napominjemo da smo kroz nadzor i projekfiranje stekli specifična iskustva u rješavanju problemafike desalinacije (Mljet, Lastovo, Dugi otok, Drvenik Veli i Mali), te projektiranju pročišćavanja otpadnih voda (tvornica cementa 10. kolovoz u Solinu), što nam uz već navedene nadzore (uređaji za pročiš-ćavanje Split-Katalinića brig, Trilj i Sinj), daje veoma važne reference u ovom značajnom području.

 

Projektirali smo

 1. lzvedbeni projekt vodoopskrbnog sustava općine Vrgorac


 2. Izvedbeni projekt vodovoda s izvora Žrnovnice


 3. Studija odvodnje bujica Kaštelanskog zaljeva


 4. Uređenje bujica grada Splita (studija)


 5. Vodnogospodarsko uređenje rijeke Jadro-studija


 6. Kanalizacijski sustav Mravinci-glavni projekt


 7. Kanalizacijski sustav Duboka - Klek - Neum - glavni projekt


 8. Podmorski ispust i CS Sardina u Postirama - glavni projekt


 9. Kanalizacijski sustav Gradac-glavni projekt


 10. Idejno rješenje vodoopskrbe otoka Drvenik Veli i Mali


 11. Idejno rješenje fekalne kanalizacije Dugopolja


 12. uređenje dijela toka rijeke Jadro-glavni projekt


 13. Idejno rješenje vodoopskrbe Ploča


 14. Vodovod Zažablje - glavni projekt


 15. Idejno rješenje vodoopskrbe Dugog otoka - dio elaborata vezan za mogućnost desalinizacije


 16. Idejno rješenje fekalne kanalizacije Srinjine


 17. Idejno rješenje fekalne kanalizacije naselja Maslinica na Šolti


 18. Idejno rješenje fekalne kanalizacije naselja Stomorska na Šolti


 19. ldejno rješenje vodoopskrbe Visa


 20. ldejno rješenje vodoopskrbnog podsustava Marjan


 21. Idejni projekt vodoopskrbnog podsustava Marjan - Split


 22. Glavni projekti vodoopskrbe otoka Drvenik Veli i Drvenik Mali


 23. Idejno rješenje kanalizacijskog sustava Klis


 24. Kanalizacijski sustav Kaštela-Trogir, idejno rješenje s optimalizacijom i lokacijski elaborati za podsustav Trogir


 25. Kanalizacijski sustav Dugopolje - Klis, glavni projekti


 26. Kanalizacijski sustav Tribunj, glavni i izvedbeni projekti


 27. Pročišćavanje otpadnih voda tvornice cementa 10.kolovoz u Solinu (Majdan), glavni i izvedbeni projekti


 28. Kanalizacijski podsustav Špinut - Poljud u Splitu, novelacija idejnog projekta


 29. Idejno rješenje vodoopskrbnog sustava općine Marina


 30. Idejno rješenje uključenja izvorišta Modro oko u vodoopskrbni sustav NPKL


 31. Glavni projekti kanalizacije Pučišća
 
 
 
       
Developed by Studio Pro+ for WLW